KLIENTSKÝ PORTÁL

POJIŠTĚNÍ OBČANSKÉ ODPOVĚDNOSTI
Často podceňované, ale velmi důležité pojištění pro případ, že někomu způsobíte škodu na majetku nebo jej zraníte. Máte sjednán dostatečný limit? Odpovídá nastavení skutečně Vašim potřebám? Rádi to s Vámi projdeme.

PARAMETRY POJIŠTĚNÍ

KONTAKTNÍ ÚDAJE


NEJČASTĚJŠÍ CHYBY U POJIŠTĚNÍ

Základní limit je zcela dostačující, 35 mil. Kč je tolik peněz, že jej nikdy nemohu vyčerpat.

Zákon stanoví minimální výši limitu 35 mil. Kč na škody na zdraví a 35 mil. Kč na škody na majetku (označuje se jako "35 / 35"). Tyto částky se mohou zdát dostatečné, ale co se vlastně považuje za škodu, která je hrazena z povinného ručení?

 1. Škoda poškozením zdraví nebo usmrcením člověka
 2. Odškodnění za vytrpěnou bolest
 3. Úhrada nákladů zdravotní pojišťovny na léčbu zranění (vč. rehabilitace)
 4. Účelné náklady spojené s léčením
 5. Ušlý zisk
 6. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
 7. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
 8. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění
 9. Škoda vzniklá poškozením, zničením (auto, věci u sebe) nebo i ztrátě věci bezprostředně po nehodě
 10. Účelné náklady spojené s právním zastoupením

Že je toho hodně? Ano je. A to je ještě třeba doplnit nemajetkovou újmu (tzv. psychickou újmu). Zejména součet škod spojených se škodou na zdraví, trvalými následky a následnou náhradou za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě může překročit zákonný limit 35 mil. Kč na zdraví. Proto je vhodné přemýšlet spíše nad limitem ve výši "50 / 50" a vyšším. Je dobré si také uvědomit, že limit na povinné ručení se týká také vlastních rodinných příslušníků, které ve svém autě vozíte.

Nechcete se zabývat tím, jaký máte na smlouvě limit? Nevadí, obraťte se na nás, vše za Vás prověříme a najdeme Vám levnější alternativu povinného ručení.

Pojištění čelního skla nepotřebuji, protože mi to zaplatí pojišťovna viníká, od kterého kamínek odletí.

S největší pravděpodobností pojišťovna domnělého viníka škodu neuzná, protože viníka nelze přesně určit a nelze mu dokázat, že kamínek odlétl právě od jeho vozidla.

Při cestě po D1 odletěl kamínek zřejmě od nějakého vpředu jedoucího vozidla a panu Václavovi poškodil čelní sklo. Panu Václavovi se podařilo zastavit vozidlo, které mohlo být původcem škody a předpokládal, že vše bude uhrazeno z povinného ručení domnělého viníka. Jenomže na uvedené škody se povinné ručení nevztahuje, protože nelze přesvědčivě prokázat, že panem Václavem označený viník škodu skutečně způsobil.

Mám starší auto, takže se mi nevyplatí mít jej pojištěno na jeho poškození způsobené kroupami, požárem apod.

Kroupy, požár nebo i povodeň si nevybírají auta podle roku výroby a poškodí vozidlo nové i starší. Řešením je sjednání havarijního pojištění, ale pro starší vozidla 6-7 let se zpravidla již nevyplatí. Oprava důlků po krupobití může vyjít až na 50 000 Kč. Nejde jen o estetickou záležitost, ale také o to, že takto poničené auto bude téměř neprodejné nebo prodejné pouze s velkou slevou.

Paní Lucie je vlastníkem 10 let staré Octavie a má sjednáno jen povinné ručení. Jednoho dne však místo, kde vozidlo parkovala, postihlo krupobití a došlo tak k výraznému poničení laku a karoserie Škodovky. Naštěstí si při sjednání povinného ručení nechala poradit a pojištění uzavřela i s připojištěním živelních nebezpečí. Náklady na opravu škody ve výši 40 000 Kč tak nemusela hradit ze svého.

Pokud dojde ke střetu s lesní zvěří, tak náhradu škody mi vyplatí vlastník tohoto zvířete.

U domácího zvířete by tomu tak bylo, ale u lesní zvěře není vlastníkem nikdo, resp. my všichni. Příslušná honitba se vlastníkem stává až po jeho úhynu. A když není znám vlastník, pak nelze očekávat ani žádnou náhradu škody. Pokud pomineme nehody, kde je viníkem samotný řidič, tak nehody způsobené lesní zvěří a domácím zvířetem představují nejčastější příčinu nehod v ČR.

Pravděpodobnost, že mi z auta ukradnou pracovní pomůcky (např. notebook, řemeslnické nářadí) je minimální.

Omyl. Odcizení věcí z auta jsou 4. nejčastějším typem kriminality s objasněním pouze asi okolo 10 %.

Pan Aleš v zavazadlovém prostoru své Octávky zanechal služební notebook a šel na oběd. Asi po hodině se vrátil a zjistil, že auto bylo násilně otevřeno a notebook byl pryč. Naštěstí měl ke svému pojištění uzavřeno ještě pojištění zavazadel, ze kterého bylo možné škodu uhradit.

Pojistnou částku pojištěného auta nemusím měnit, havarijní pojištění bude i tak fungovat

Pojistná částka = maximální hodnota, která bude v případě úplného zničení (nebo odcizení) vozidla vyplacena. Jedná se o současnou hodnotu, která by byla dosažena při prodeji obdobného vozidla. Pokud se jedná o nové vozidlo, pak pojistná částka představuje cenu uvedenou na faktuře.

Havarijní pojištění jako takové fungovat určitě bude. Vozidlo však postupem času stárne, a tak je vhodné pojistnou částku pravidelně aktualizovat, což vede ke snížení ceny za havarijní pojištění.

Správná hodnota věcí v domácnosti

Chybná pojistná částka je jedna z nejčastějších chyb při pojištění domácnosti. Správně byste měli projít byt s tužkou a papírem a sepsat si hodnotu všech věcí, které máte v jednotlivých pokojích (a sklepě). Jejich součet pak představuje hodnotu, na jakou uzavřít pojištění domácnosti (tzv. pojistnou částku).

Paní Jana se stěhovala a při té příležitosti si sjednávala nové pojištění vybavení domácnosti. Na televizi v hodnotě 10 000 Kč nezapomněla, ale na obsah své knihovny ano. Pokud budeme počítat, že 1 metr knih představuje cca 70 knih a průměrná cena knihy je 240 Kč, tak cena za 1 metr knih činí necelých 17 000 Kč. A to je mnohem víc, než televize...

Jste pojištěni i proti vystoupnutí odpadní vody z odpadů a kanalizace?

Jedná se o situaci, kdy dojde ke zvýšení hladiny v kanalizaci a její obsah se tímto dostane do obytných částí a poškodí vybavení. Tento typ pojistného nebezpečí je důležitý i u bytů (a to i ve vyšší patrech), nejen v rodinných domech.

Obyvatelé bytu odjeli na dovolenou, ale někde mezi 2. a 3. patrem došlo ke zneprůchodnění kanalizačního potrubí. Obyvatelé bytů nad tímto konkrétním však neustále používali všechno zařízení napojené na kanalizaci. Vše tak končilo v odpadním potrubí, které se po čase naplnilo a odpadní voda následně vystoupala právě do tohoto konkrétního bytu.

Máte pojištěnu i krádež věcí mimo vaši domácnost?

Např. krádež věcí z osobního auta nebo krádež kočárku nebo pokud vás někdo přepadne na ulici a pod pohrůžkou násílí vám vezme mobilní telefon nebo příruční tašku.

Odpovídá váš limit na krádež věcí z domácnosti požadovanému zabezpečení?

Každá pojišťovna stanovuje minimální zabezpečení pro určitou úroveň sjednaného limitu na krádež věcí z domácnosti a při sjednání se velmi často na požadované zabezpečení zapomíná. To znamená, že buď sjednaný limit pojištění (maximální částka, kterou při krádeži věci od pojišťovny můžete dostat) neodpovídá úrovni zabezpečení, anebo pokud nechcete investovat do lepšího zabezpečení domácnosti (např. do vstupních dveří vyšší bezpečnostní třídy), tak je možné sjednat pojištění s nižším limitem na krádež a tím ušetřit na ceně pojištění.

Máte sjednán dostatečný limit na krádež věcí ze sklepa? Odpovídá zabezpečení sklepa tomuto limitu?

Stejně jako u krádeže věcí z domácnosti, tak u sklepa je stanoveno zabezpečení, které musí být splněno. Pokud pachatel nepřekoná určenou úroveň zabezpečení, existuje vážné nebezpečí, že vám pojišťovna při krádeži věcí nevyplatí nic nebo výrazně méně než očekáváte.

Mé pojištění se určitě vztahuje i na situaci, kdy vlivem bouřky dojde ke zvýšení napětí v elektrické síti a tím dojde k poškození elektroniky.

Může tomu tak být, ale také nemusí. Zvláště u starších smluv se toto riziko tak často nevyskytovalo. I dnes se jedná spíše o záležitost lépe vybavených produktů.

Je součástí vaší pojistky i pojištění povodně a záplavy?

Povodeň je vhodné zahrnout i v rámci pojištění bytu. Při velkých povodních v roce 2002 několik bytových domů spadlo nebo muselo být kvůli poškozením povodní strženo a tím bylo samozřejmě zničeno i vnitřní vybavení.

Správná hodnota nemovitosti v pojistné smlouvě

Rodinný dům - hodnota rodinného domu (tzv. pojistná částka) by měla odrážet náklady na znovupostavení stejného rodinného domu. Jinými slovy jde o náklady na výstavbu stejné nemovitosti.

Byt - na rozdíl od rodinného domu je vhodné byt pojistit na cenu "tržní". Lze vycházet z předpokladu, že v případě úplného zničení bytového domu (např. v případě povodně nebo výbuchu plynu) si budete chtít co nejdříve pořídit podobný byt ve stejné nebo podobné lokalitě. A v dnešní době mohou být náklady na znovupostavení bytu (tedy podíl na bytovém domě) mnohem nižší než je jeho "tržní" cena.

V asi 5 let staré smlouvě na pojištění bytu byla jeho hodnota (pojistná částka) určena na 2,5 mil. Kč. Jenomže se jednalo o cenu na jeho obnovu (znovupostavení) a nikoliv o tržní cenu, která se dnes pohybuje okolo 4 mil. Kč. Pokud by došlo k jeho úplnému zničení, pak by majitel obdržel 2,5 mil. Kč. To by mu ale na koupi podobného bytu v podobné lokalitě určitě nestačilo...

Pojištění bytu nepotřebuji, protože máme pojištěný celý bytový dům

Pro jistotu si odpovězte na níže uvedené dotazy. I kdyby na jeden dotaz byla vaše odpověď "ne", rozhodně stojí za zvážení pojištění bytu i když je pojištěn bytový dům:

 1. Chcete po případném úplném zničení vašeho bytu čekat až se znovupostaví celý bytový dům? Lze říci, že většina bytových domů v ČR je "nějakým" způsobem pojištěna. Pokud však dojde k úplnému zničení bytového domu (např. povodní nebo výbuchem plynu), tak budete muset počkat, až se postaví celý bytový dům. A kde budete bydlet do té doby? Můžete samozřejmě od pojišťovny obdržet finanční kompenzaci za vzniklou škodu z pojistné smlouvy bytového domu, ale za tuto částku pravděpodobně stejný nebo podobný byt ve stejné nebo podobné lokalitě nekoupíte. Jak je to možné? Bytové domy jsou totiž pojišťovány na reprodukční cenu (myšleno na náklady na znovupostavení bytového domu), ale byt je možné pojistit na cenu tržní (tedy za kolik byste váš byt v současnosti prodali).
 2. Jaký je rozsah pojištění bytového domu? Co je vlastně v rámci bytového domu pojištěno?
 3. Je hodnota bytového domu stanovena správně a je aktuální?
 4. Kuchyňská linka a podobné součásti bytu nejsou zpravidla v pojištění bytového domu zahrnuty. Máte je pojištěny v rámci pojištěné domácnosti?

Je pojistná částka (hodnota nemovitosti) aktuální?

Stejně jako se vše okolo nás zdražuje, roste v čase i pojistná částka nemovitosti. Jak je to dlouho, co jste uzavřeli pojistnou smlouvu? Je pojistná částka aktuální?

Jste pojištěni i proti vystoupnutí odpadní vody z odpadů a kanalizace?

Jde o situaci, kdy dojde ke zvýšení kapaliny v kanalizaci a ta se tímto dostane do obytných částí a poškodí je. Tento typ pojistného nebezpečí je důležitý i u bytů (a to i ve vyšších patrech), nejen v rodinných domech.

Obyvatelé bytu odjeli na dovolenou, ale někde mezi 2. a 3. patrem došlo ke zneprůchodnění kanalizačního potrubí. Obyvatelé bytů nad tímto konkrétním však o ničem nevěděli a neustále používali všechna zařízení napojená na kanalizaci. Vše tak končilo v odpadním potrubí, které se po čase naplnilo a odpadní voda následně vystoupala právě do tohoto konkrétního bytu...

Je součástí vaší pojistky i pojištění povodně a záplavy?

Nejde jen o povodeň (tedy o situaci, kdy se voda vylije z břehů), ale také o riziko záplavy, která může vzniknout prudkými dešti, kdy se z důvodu ucpání kanalizace vytvoří souvislá vodní hladina, nebo vydatné dešťové srážky mohou spláchnout bahno z polí, které poškodí váš dům.

Povodeň je vhodné zahrnout i v rámci pojištění bytu. Při velkých povodních v roce 2002 několik bytových domů spadlo nebo muselo být kvůli poškozením povodní strženo.

Pojištění občanské odpovědnosti je sjednáno s nízkým limitem

Máte na své smlouvě sjednán limit minimálně 10 mil. Kč?

Pojištění se určitě vztahuje i na škody na pronajaté nemovitosti, ve které bydlím

U starších pojistných produktů nebyly tyto škody vůbec kryty. Pokud způsobíte škodu, jeho vlastník po vás bude požadovat náhradu. I v případě, že vzniklá škoda byla uhrazena z pojistné smlouvy majitele bytu, (např. způsobíte menší požár), je velice pravděpodobné, že bude pojišťovna požadovat úhradu nákladů na opravu po vás jako po osobě, která škodu způsobila.

Paní Hana jela se svou dcerou na dovolenou. Těsně před odjezdem si dcera z lednice vzala láhev pití a následně ji špatně dovřela. Protože bylo teplo, tak lednice vytekla na podlahu pronajatého bytu. Po návratu paní Hana zjistila, že se u lednice vlivem působení vlhka vytvořila velká boule. Protože se jednalo o chybu paní Hany (resp. její dcery, za kterou nese odpovědnost), předepsal jí vlastník nemovitosti náklady na úhradu opravy poničené podlahy. Pokud by paní Hana neměla sjednán správný produkt na pojištění odpovědnosti, musela by vše hradit ze svého.

Má pojistná smlouva se vztahuje i na poškození pronajatého vybavení v rámci pronajatého bytu

U starších pojistných produktů nebyly tyto škody vůbec kryty. Pokud způsobíte škodu, jeho vlastník po vás bude požadovat náhradu. I v případě, že vzniklou škodu uhradí pojišťovna z pojistné smlouvy majitele bytu (např. způsobíte menší požár), je velice pravděpodobné, že bude požadovat úhradu nákladů na opravu po vás jako po nájemníkovi.

Pan Jan bydlel v pronajatém bytě a při pokusu o romantický večer se převrhla svíčka na zem a způsobila menží požár, který poškodil pronajatý nábytek. Celková škoda byla vyčíslena na 50 000 Kč. Bez správného produktu pojištění občanské odpovědnosti by pan Jan musel celou sumu uhradit ze svého.

Máte pojištěny škody, které může způsobit nájemník ve vašem bytě, který pronajímáte?

Donedávna nebylo možné toto pojistné nebezpečí vůbec sjednat. Pokud byste tedy toto pojištění chtěli mít sjednáno a máte nějakou starší smlouvu, je velice pravděpodobné, že jej neobsahuje.

Pan Pavel pronajímá byt a jednoho dne mu nájemník telefonoval, že nešťastnou náhodou poškodil podlahu bytu v kuchyni. Pokud by pan Pavel neměl pojištění, pak by se musel s nájemníkem "dohadovat" sám. Takto mu škodu uhradila pojišťovna ze své vlastní pojistky, která se na tyto škody vztahuje (a pravděpodobně pak pojišťovna celou částku následně požadovala uhradit po nájemníkovi).

Vztahuje se pojištění i na škodu způsobenou zvířaty, která vlastníte?

Pokud máte domácího mazlíčka, určitě je vhodné mít pojištění odpovědnosti, které se vztahuje i na škody, které někomu způsobí. Pojištění se týká psů, koček, ale může zahrnovat také hospodářská zvířata.

Cestovní pojitění nepotřebuji, protože jej mám u platební karty

Pamatujete si, jaký má vaše cestovní pojištění u platební karty rozsah? Velmi často se jedná o cestovní pojištění s nízkými limity na léčebné výlohy. Vztahuje se toto cestovní pojištění např. i na rizikové sporty, kterým se chystáte na dovolené věnovat?

U cestovního pojištění stačí minimální limit

Vzhledem k možným nákladům na ošetření a případný odvoz nemocného domů je pro cestovní pojištění po Evropě v kombinaci s "modrou kartičkou" od zdravotní pojišťovny vhodné zvolit limit 4 - 5 mil. Kč. Pro ostatní státy je pak vhodné přemýšlet o limitu minimálně 10 mil. Kč.

Cestovní pojištění nepotřebuji, protože mám "modrou kartičku" od své zdravotní pojišťovny

Pokud cestujete po Evropě (EU, Island, Lichtejštensko, Norsko a Švýcarsko), pak je možné využít "modrou kartičku" od vaší zdravotní pojišťovny. Nicméně je nutné počítat s určitými nevýhodami oproti cestovnímu pojištění:

 1. Nejsou kryty náklady na spoluúčast (např. ve Francii 30 % u lékařského ošetření a až 65 % u léků, v Dánsku až 100 % u ošetření zubů a u léků, v Rakousku 10 EUR / den při pobytu v nemocnici, v Itálii 100 % u léků atd.)
 2. Nejsou kryty náklady na převoz do ČR
 3. Nejsou kryty náklady na převoz ostatků
 4. Není možné využít žádné asistenční služby
 5. V některých zemích (např. Francie, Belgie) je třeba nejdříve uhradit zdravotní péči a teprve po návratu do ČR je možné požádat o proplacení zdravotní pojišťovnu. Spoluúčast však proplacena nebude.
 6. Při ošetření ve zdravotnickém zařízení, kde není péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je nutné zdravotní péči uhradit ze svého a až následně je možné požádat o proplacení nákladů zdravotní pojišťovnu v ČR. V turistických ooblastech je většina nemocnic a klinik soukromá. Úhrada české zdravotní pojišťovny je však provedena maximálně do výše nákladů za léčbu v Česku.

V případě sjednání cestovního pojitění, se vás výše uvedené náklady netýkají. Cena cestovního pojištění je často mnohem nižší než výše uvedené zákonné spoluúčasti při lékařském ošetření v jednotlivých zemí.

Pokud vycestujte mimo Evropu NEPLATÍ žádná "modrá kartička" vydaná zdravotní pojišťovnou ČR a bez cestovního pojištění byste hradili veškeré náklady sami. Zde je tedy cestovní pojištění zcela na místě.

Na cesty nepotřebuji sjednat pojištění občanské odpovědnosti, protože ji mám pojištěnu v rámci pojištění domácnosti

Ano, může tomu tak být. Ale vztahuje se vaše pojištění i na škody na krátkodobě pronajatých nemovitostech? V případě, že cestujete mimo Evropu, pak existuje velká pravděpodobnost, že se pojištění odpovědnosti na situace mimo Evropu vůbec nevztahuje.

Pojištění občanské odpovědnosti v rámci cestovního pojištění mi stačí s nízkým limitem, protože dávám za všech okolností pozor

Člověk není schopen být za všech okolností stoprocentní a neomylný. A to platí i o lidských činnostech. Je potřeba si uvědomit, že pokud někoho zraníte nebo usmrtíte, mohou se náklady na náhradu škody vyšplhat až do millionů Kč. Doporučený limit na pojištění odpovědnosti činí minimálně 10 mil. Kč.
Provozuje:

LeadX Digital s.r.o.
Jankovcova 1593/2c
Praha 7 Holešovice

IČ: 06967892
DIČ: CZ06967892
Klikoun funguje jako internetových porovnávač finančních a pojištovacích produktů. Naším cílem je pomoci vám ušetřit peníze na bankovních a nebankovních půjčkách, pojištění a hypotéčních úvěrech. Kromě toho pravidelně hledáme a publikujeme užitečné tipy, jak ušetřit peníze nejen v domácnosti. Snažíme se vám poskytnout ucelené a pravidelně aktualizované informace tak, abyste vždy měli dostatek potřebných podkladů pro správný výběr. V našem katalog naleznete výhradně prověřené nabídky od licencovaných společností, pojišťoven a bank. Pokud se rozhodnete některý z produktů sjednat, můžete tak učinit online, skrze partnerské webové stránky. Sjednat takto lze většinu dostupných nabídek.

Povinně zveřejňované informace zde